POLICY

VÅR POLICY

Kvalitet och Miljö policy

Vår policy är att:

Borgs Bearbetning utför skärande bearbetning med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet.

Vi skall alltid vara lättillgängliga och flexibla.

Vi ska alltid sträva efter att göra kunden nöjd genom att minst uppfylla kudens krav och förväntningar.

Vi skall vid varje uppdrag ställa upp med rätt personal och rätt utrustning vid rätt tidpunkt.

Kontinuerligt arbeta för att minska risker för negativ påverkan på människa och miljö i syfte att förbättra vår miljöprestanda.

Vi skall följa lagar, förordningar och föreskrifter.

Vi skall ständigt arbeta med att förbättra oss och vårt ledningssystem.

Borgs Bearbetning AB Andreas Borg
VD 2023-08-01